Kaliausytė ieško namų...

Kaliausytė
Kaliausytė

Ieškau namų…
Esu dviejų sprindžių ūgio.